VISION LANGUAGE ACQUISITION PROGRAMME
VISION LANGUAGE ACQUISITION PROGRAMME

“VISION”, dil öğrenme ve edinme sürecinin ancak “yaparak ve yaşayarak” mümkün olabileceği gerçekliğinden yola çıkarak, alanında uzman akademisyenler tarafından okulumuza özel hazırlanmış özgün bir yabancı dil edinim programıdır.

Akademik çalışmalar, erken çocukluk döneminde hedef dile maruz kalmanın, dil edinimi açısından önemini vurgulamaktadır. Çocuklar anadillerini öğrenirken önce çevrelerini gözlemler, duyduklarını taklit eder ve anlamlandırır; sonrasında da birikimlerini konuşma becerisine dökerler.

Çocukların hedef dili de (İngilizce) buna benzer bir yolla öğrenmelerini sağlamak için gün boyunca mümkün olduğunca doğal ortama yakın ortamlar kurgulamak ve dili günlük yaşamın bir parçası haline getirmek gerekir.

• Bu program dil ediniminde en kritik ve avantajlı yaşlar olan okul öncesi hazırlık sınıfı, ilkokul yıllarını kapsar.

• Programın temel amacı öğrencilerin iki dilde akıcı konuşmalarını ve düşünmelerini sağlamak ve İngilizceyi bir yaşam şekline dönüştürmektir.

• Program süresince birbirini takip eden veya eş zamanlı aktiviteler ile iki dilin kullanımı sürekli hâle getirilir. Derslerde öğrenciler, cesaretlendirilir, teşvik edilir ve iki dilde iletişim kurmaları için desteklenir.

• Öğrenilen dilin sınıf, okul ve ev ortamında yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak ve yaşayarak öğrenme metotları, proje tabanlı öğrenim (project based learning), öykülendirme (storytelling), dil oyunları (language games), disiplinler arası ve içerik temelli öğrenim metotları (interdisciplinary approach and CLIL) müfredatla uyumlu şekilde proje ve aktiviteler üzerinden uygulanır.

• VISION programında; matematik, hayat bilgisi ve bilim derslerine ait kavramlar, beceriler ve kişilik gelişimlerine yönelik tutumlar iki dilde hazırlanan planlarla işlenir. Böylelikle öğrenciler; derslerle ilişkili bilgi, kavram ve terminolojileri iki dilde öğrenir, iki dilde pekiştirir.

• Ders içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi öğretim programlarına %100 uyumlu olarak hazırlanmıştır. VISION, bir dil edinim programı olmanın ötesinde 21. yüzyıl becerilerine ve çağdaş dünya insanı bilincine sahip bireyler yetiştirme vizyonuyla ilerler. Buna göre

• yenilikçi,

• sosyal becerileri ve çevre bilinci yüksek,

• farklı kültür ve değerlere saygılı,

• evrensel ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanmıştır.