ORTAOKUL
ORTAOKUL

Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır. Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

 

İki Dilde Yaşam

 

VISION programı yaşayan bir yapıya sahiptir. Okulda ders içi ve ders dışı etkinliklerde sürekli olarak iki dil bir arada kullanılırken okul sınırları dışında da öğrencilerin iki dili hayatlarının bir parçası hâline getirmeleri desteklenir.

 

Richmond Solutions ve Macmillan Education Everywhere programları üzerinden eğitici videolar ve çeşitli egzersiz gönderimleri yaparak öğrencilerimizin bireysel olarak iki dilde dinleme, izleme ve konuşma gelişimleri desteklenir.

 

Bu sayede öğrencilerimiz aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanlarda iki dil kullanımını tercih eden bireyler hâline gelirler.

 

İngilizce Matematik, Fen Bilimleri

 

İlkokuldan gelen iki dilli çalışmalar yerini akademik içerikle desteklenen İngilizce matematik, İngilizce fen bilimleri ve İngilizce sosyal bilgiler programıyla tasarlanmış CLIL derslerine bırakır.

 

Öğrenciler, ana dilde öğrendikleri kazanımları, İngilizce edinmelerinin ardından her iki dilde de ölçmeye dâhil olur. Ulusal ölçme sistemleri ile hazırlıklarını sürdüren öğrencilerimiz, aynı zamanda uluslararası ölçme araçlarında da kazanım edinim düzeylerini ölçümlerler.

 

İki Dilde Okul Yaşantısı

 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

 

Vizyoner Koleji Ortaokulunda akademik eğitimin dili İngilizce ve Türkçedir. Öğrenciler okul yaşantısını yıl boyunca iki dilde sürdürürler.

 

Akademisyenlerle birlikte hazırladığımız Vision programı, ortaokulda Content and Language Integrated Learning (CLIL) yöntemiyle uygulanır.

 

CLIL NEDİR?

 

“İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim” anlamına gelen CLIL, çeşitli derslerin yabancı dilde öğretildiği, hem içerik hem de dilin eş zamanlı öğrenimini amaçlayan bir eğitim yöntemidir.

 

CLIL yönteminde, yabancı dil bilgisi, içeriği öğrenebilmek için bir araç haline gelir. Dil, müfredata entegre edilir ve öğrenim içeriğin doğal bağlamında gerçekleşmiş olur. Böylelikle hem dil hem de içeriğin edinimi sağlanmış olur.

 

Akademik anlamda en yüksek standartları beraberinde getiren bu yöntem, matematik ve fen bilgisi derslerinin yabancı dilde işlenmesiyle çift dilde bir okul yaşantısını merkezinde tutar.

 

Ortaokulda uyguladığımız CLIL tekniğiyle öğrenciler akademik kazanımlarını uluslararası geçerliliği olacak şekilde edinirler.

 

Ortaokulda uyguladığımız CLIL tekniğiyle öğrenciler kültürler arası anlayışı besler ve geliştirir. CLIL dersleri çift odaklı olup disiplinler arası eğitim ve çapraz müfredat çalışmaları baz alınarak dil ve içerik aynı anda öğrenilir.

 

Yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan proje yarışmalarına ve sınavlara katılan ortaokul öğrencileri, yabancı dil becerilerini ölçülebilir hâle getirirler.

 

LANGUAGE ACQUISITION PRACTICES

 

Vizyoner Koleji Ortaokulunda öğrencilerin yabancı dili kalıcı bir niteliğe dönüştürmesi hedeflenir.

Yıl boyunca yapılan interaktif yarışmalar ve takım çalışmalarıyla çift dilde okul yaşantısının temelleri atılır.

 

Çeşitli okul içi ve okul dışı yarışmalar, etkinlikler ve geziler ile dil edinimi desteklenip eğlenceli ve anlamlı çalışmalarla yürütülür.