İLKOKUL
İLKOKUL

Çift Dilde Okuryazarlık

 

Vizyoner Kolejinde akademik eğitimin dili İngilizce ve Türkçedir. Vizyoner Koleji özgün yabancı dil edinim programı olan “VISION” programı 2 modülden oluşur. 1. modül 1 ve 2. sınıfları; 2. modül ise 3. ve 4. sınıfları kapsar.

 

1. modüle başlayan ilkokul öğrencilerimiz Matematik ve Hayat bilgisi derslerini iki dilde alırlar.

 

VISION programında matematik, hayat bilgisi derslerine ait kavramlar, beceriler ve kişilik gelişimlerine yönelik tutumlar iki dilde hazırlanan planlarla işlenir. Böylelikle öğrenciler; derslerle ilişkili bilgi, kavram ve terminolojileri iki dilde öğrenir, iki dilde pekiştirir.

 

İki dilde eğitim programı, öğrencilerin; disiplinler arası planlanan proje çalışmaları, geziler, tiyatrolar, konuk davetleri, belirli gün ve haftalar etkinliklerini ana dillerinde ve İngilizce’ de de öğrenerek bütünsel olarak kavramalarını sağlar.

 

2. modülde ise öğrencilerimiz Matematik ve Fen Bilgisi derslerini 2 dilde almaya devam ederler.

 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

 

CLIL, yabancı dilin akademik müfredata entegre edilmesidir.

 

Ders içeriklerini İngilizce öğretmenleri ve branş öğretmenleri birlikte hazırlar ve öğrenciler yabancı dil kazanımlarını akademik müfredatla birlikte alırlar.

 

Bu sayede kavramları daha kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde öğrenirler.

Vizyoner Kolejinde matematik, bilim ve hayat bilgisi derslerinin içeriklerini İngilizce öğretmenleri  ve branş öğretmenleri bir arada hazırlarken, ilkokul akademik koordinatörü onlara önderlik eder.

 

Hazırlanan içerikler akademisyenler tarafından kontrol edilir ve öğretmenlerle bir arada geliştirilir.

 

Düzenli olarak ders gözlemlerine katılan akademisyenler, öğrencilerin program içerisindeki bireysel gelişimlerini ölçer ve geri bildirim verirler.