Ortaokul
Ortaokul

Vizyoner Kolejinde Ortaokul Eğitimi

Vizyoner Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren akademik becerilerinin yanında, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

 

Teknoloji Destekli Eğitim

Çocuklar bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin %100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız. Biz 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

Bu sayfa eğitimde teknolojinin akıllı ve verimli kullanımının eğitim kalitesini ve başarısını ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir. Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür…

Teknoloji ile...

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır. İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır. Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

Daha İyi Ölçüyoruz, eğitimi kişiye özel hale getiriyoruz.

Vizyoner Koleji bir 21.yüzyıl okulu olarak eğitimde teknolojiyi akıllı ve verimli olarak kullanma becerisine sahiptir. Türkiye'nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit'in Proje okulu olan Vizyoner Kolejinde, öğrencilerin öğrenme süreçleri kazanımlar ve alt kazanımlar seviyesinde Yapay Zeka Teknolojileri ile ölçülür. Bir başka deyişle biz öğrencimizin sadece hangi kazanımı kavrayamadığını değil, bu duruma daha önceki yıllarda öğrenilemeyen hangi kazanımların neden olduğu da görebiliyor, Modüler Ödev Sistemi, Süreç Değerlendirme Sınavları ve bireyselleştirilmiş etüt çalışmalarıyla kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Yükseliyor

Teknoloji destekli eğitim yöntemleri ve dijital içerikler, öğrencileri kendi öğrenme stili ve hızına uygun içerik ve yöntemlerle buluşturur, öğrenme ortamlarını zenginleştirir, öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsız hale getirir. Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme altyapısı öğrenme güçlüklerine bireysel çözümler üretir. Bu sayede sınıfta birileri daha hızlı öğreniyor olsa da, kimse geride kalmaz, dersten kopmaz. Sınıfta herkesin öğrenme motivasyonu yüksek olur. Bu da sınıfta öğrenme sinerjisini ve dinamizmi sağlar. Bu nedenle Vizyoner Koleji öğrencileri okula çok mutlu gelir ve giderler.

Öğrenme İletişimi ve İşbirliği Artıyor

21.Yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamında çalışmak Vizyoner Koleji öğrencilerinin yaşam biçimidir. Dijital defterler ile öğrenci ve öğretmenler birbiriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın birçok çalışmayı ortak yapabilirler. Bu olanaklar aynı zamanda en önemli öğrenme biçimlerinden biri olan Akran Öğrenmesini de eğitimin doğal parçası haline getirir.

Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor

Günümüzün profesyonel dünyasında çalışanların Sway, OneDrive, Outlook, OneNote, Teams, Word, Excel, Powerpoint gibi birçok Microsoft Office uygulamasını nitelikli biçimde kullanmaları gerekiyor. Microsoft Showcase School olarak dünyaya örnek olarak gösterilen Vizyoner Koleji, eğitimlerinde Microsoft Office yazılımları ana platform olarak kullanıldığı için öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren bu programları ileri düzeyde ve nitelikli olarak kullanmaya başlıyorlar. Vizyoner Koleji öğrencileri mezun olduklarında, ülkemizdeki ortalama üniversite mezunlarının çoğundan daha fazla donanıma sahip oluyorlar.

Eğitim Daha Güvenli

Teknoloji aynı zamanda okulda yüksek güvenlik ve kontrol kabiliyeti sağlar. Koruyucu güvenlik duvarı uygulamaları okuldayken öğrencilerin istenmeyen sitelere girmesini engeller. Öğretmenler sınıfta tüm öğrencilerin ekranlarını aynı anda görebilir, dilerse ekranları kontrol edebilir, kısıtlayabilir ya da kapatabilir. Öğretmen ve veliler öğrencilerin akıllı defterlerini diledikleri zaman ve yerde inceleyebilir ya da öğrencilerin kullandığı eğitim yazılımlarının performans raporlarını inceleyebilir. Yani teknoloji okula hem güvenlik hem de şeffaflık getirir.

Okul Şeffaflaşıyor, Okul - Veli İşbirliği Güçleniyor

Bulut teknolojileri sayesinde veliler öğrencileri hakkında başarı, devamsızlık, etüt, ödev performansı, etkinliklere katılım gibi birçok bilgiye anlık olarak diledikleri yerden diledikleri bir cihazla ulaşabilir. Başarının önemli bir bileşeni olan Okul-Veli işbirliği bu takip, raporlama ve bilgi paylaşımı ortamında en üst düzeyde gerçekleşir.

 

Modüler Ödev Sistemi

Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz.

Vizyoner Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Vizyoner Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Ödevler çoğunlukla Vcloud platformunda dijital olarak hazırlanır ve paylaşılır. Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri modül adını verdiğimiz yaklaşık 15 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Söz gelimi 3. sınıfa giden bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir öğrencinin günlük 6 (haftalık 30) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır.

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor 

  • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.  
  • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.  
  • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.  
  • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor. 
  • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.Kabinet Derslik Uygulaması 

 


Vizyoner Kolejinde öğrenciler, bir üniversiteli gibi, alacağı dersin dersliğine gider. Biz öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını ve öğrenmeyi talep eden taraf olmasını çok önemsiyoruz. Bunun öğrenme motivasyonuna vereceği katkının farkındayız. Bu nedenle Vizyoner Kolejinde 5. sınıftan başlayarak kabinet derslik sistemi uygulanıyor. Bu modelde branş öğretmenleri  ilgili ders için özelleştirilmiş derslikler hazırlıyor ve öğrencileri bu dersliklerde kabul ediyor. Öğrenciler, üniversitede olduğu gibi  ders programlarına uygun olarak alacakları dersin dersliğine gidiyorlar.

 

Kabinet derslik sistemi öğretmenlerin performansını yükseltir. Bu sistem ile kendine ait bir odası olan öğretmen, odasını dersinin materyalleri ile en iyi şekilde organize eder, dersine ve odasına daha çok ilgi gösterir, öğrenme ortamının tasarımını kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına sahip olur. Tüm dersliker laboratuvara dönüşür. 


Kabinet derslik sistemi öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi öğrencinin "öğrenmeyi talep eden konumuna” gelmesini sağlar. Bunun doğal sonucu motivasyon ve özgüvendir.  Öğrenci sürekli aynı sırada oturmanın verdiği monotonlıktan kurtulur. Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu, derse olan ilgisini artırır. Sınıf içerisinde öğrenciler ders materyallerine daha fazla erişim imkanı sağlayıp, materyallerle uygulama fırsatı elde edebilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Ortaokul 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar. Eğitimde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon

Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Cambridge PET sertifikası nedir? Neden önemlidir?

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi günlük yaşamlarında kullanabildiklerini gösteren orta seviye bir yeterliktir. Cambridge English sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak Almanca'yı okulda öğrenir.

Vizyoner Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyoner Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

Etüt Dersleri

 

 

Güçlü ölçme ve değerlendirme altyapımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz.

 

 

Vizyoner Kolejinde teknolojik ölçme ve değerlendirme altyapısı, Proje Okulu kapsamında, Türkiye'nin en büyük eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme kuruluşu olan Sebit tarafından koordine ediliyor. Her altı haftalık periyotta yapılan Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS), merkezi ODTÜ Teknokent'de bulunan Sebit uzmanları tarafından incelenip, sonuçları Vizyoner kolejine aktarılıyor. Vizyon Koleji akademik sistemi Flexa'ya özel olarak hazırlanmış yüksek nitelikli sorular, öğrencilerin öğrenme düzeyini kazanım ve alt kazanımlar seviyesinde ölçüyor. Çıkan sonuçlara göre öğrencilere verilmesi gereken ek ders, etüd ve ödevlerin planlaması yapılıyor.

Etüt eğitimi Vizyoner Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir.

Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SDS (Süreç Değerlendirme Sınavı) yanı sıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor ve bunları hafta içi okul saatleri içinde yapıyoruz. Okul sonrası yapılan etütlerin verimsiz olduğunu düşünerek okul sonralarına etüt planlaması yapmıyoruz.

  Öğrencilerimiz istedikleri öğretmenden elektronik olarak etüt talebinde bulunabiliyor. Bu talepler değerlendiriliyor ve bire bir ya da küçük grup etütleri şeklinde sistem üzerinden etüt atamaları yapılıyor.

·         Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciye sistem üzerinden etüt gönderebiliyor.

·         Öğrenciye hangi gün etüt verileceği bilgisi bir önceki hafta veli ve öğrenciler ile paylaşılıyor.

·         8 ve 12. sınıflar hafta içi, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabiliyor.

·         Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirmesi yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor.

·         Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebiliyor.

·         Cumartesi günleri ihtiyaç duyan öğrenciler ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılıyor.

 

Danışman Öğretmen

 

Biz danışman öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Danışman öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini yapılandırıyoruz.

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

5.Sınıftan başlayarak Vizyoner Kolejinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır.  

Danışman öğretmeni öğrencimizin okulda ki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur, yol gösterir. Ona, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Danışman öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir.

Danışmanlık Vizyoner Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırılmasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz danışmanlık çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütülmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

 

STEM Eğitimi

 

Kodlama, robotik ve mühendislik eğitimleriyle öğrencilerde 21.Yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz.

Geleceğe hazırlanan öğrencilerin standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor.

İlkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan STEM eğitimi eleştirel düşünme, işbirliği ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.Düşünme Eğitimi

Vizyoner Kolejinde zihin haritaları ders anlatırken, not alırken, ödevlerde, sınavlarda, sunumlarda ve daha birçok etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılır ve çok önemsenir.

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir. Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme (critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Vizyoner Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

 

Ortaokulda Proje Çalışmaları

 

Vizyoner Koleji Ortaokul öğrencileri kendi özdenetimini sağlayacak güçtedir. Bunu merkeze alarak ortaokulda proje çalışmalarına çok önem veriyoruz.

Öğrencilere grup projeleri ve bireysel projeler yapma fırsatı sunarak onların problem çözme, analitik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler çeşitli alanlarda çalışma fırsatı buluyor ve projelerini farklı platformlarda sunuyor. Dünya sorunlarına dertlenen, yaşadığı çevreye karşı duyarlı öğrenciler projeler üreterek bakış açılarını da çözüm odaklı bir noktaya taşıyorlar.

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik çalışmalar içerdiğinden yaşam becerileri de gelişmektedir.