ANAOKULU
ANAOKULU

Çocuklar İngilizce’yi en iyi nasıl öğrenirler?

 

Yabancı bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur. Vizyoner Koleji’nde uyguladığımız eğitim-öğretim programına uluslararası standartlar yön verir ve her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır.

 

Çocuklarda dil gelişimi anne karnında başlayan doğal bir süreçtir. Beyin gelişimleri hızlı ilerleyen çocukların anadil eğitiminin yanı sıra ikinci dil eğitimi de verilmeye başlanabilir. Erken yaşta dil gelişiminin pek çok faydaları olmakla birlikte ilerleyen yaşlarda dil öğreniminin zorlukları göz önüne alındığında eğitimin ne kadar erken başlarsa kalıcılığın o kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz.

 

Çocuklar yabancı dil eğitimine ne zaman başlamalı?

 

Çocuklara yabancı dili eğitimi vermenin belirli bir yaşı yoktur. Ancak yabancı dil eğitimine 3 yaşından önce başlanması dilin öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Genellikle bir dilin etkin bir şekilde kullanımı 4 yaş itibariyle mümkün oluyor ancak 3 yaş öncesi çocuklar bir yabancı dile ne kadar fazla maruz kalırlarsa bu dili konuşmaları o kadar hızlı oluyor.

Öğrenme şekilleri neden önemli!

 

Erken yaşta dil eğitimine başlayan çocuklar da öğrenme şekli önemlidir çünkü bunu bir ders gibi algılayarak sıkı tutulmaya çalışan çocuklar yabancı dilden sıkılarak uzaklaşmaya başlayabilirler. Çocuklara yabancı dil öğretmenin en iyi yolu oyun ile öğretmektir. Çocuğun hayatı oyun üzerine kurulu olduğu için çocukla iletişim oyun ile olur. Oyunla birlikte, eğitim sürecinde ne kadar çok duyusuna hitap edilirse öğrenmek o kadar kolay ve kalıcı olur.

 

Anaokulunu İki Dilde Yaşamak

 

Vizyoner Koleji’nde eğitim alan öğrenciler iki dil kullanımını destekleyen yaratıcı bir ortamda okul yaşantısına devam ederler. Derslerde yer alan istasyon çalışmaları, bireysel çalışmalar ve ekip çalışmalarıyla dersin her aşamasında iki dil kullanımı gerçekleşir. Derslerde öğrenciler, cesaretlendirilir, teşvik edilir ve iki dilde iletişim kurmaları için desteklenir.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

 

  • Öğrencileri iki dilde eğitim alacakları ilkokul ,  ortaokul  ve lise programına hazırlamak,
  • İfade becerilerine beden dilini ve mimikleri katmak,
  • İki dilde akıcı konuşmalarını ve düşünmelerini sağlamak,
  • Uluslararası literatür dili olan İngilizceyi bir yaşam şekline dönüştürmek.

 

 

PROGRAMIN UYGULANIŞI

 

  • Birbirini takip eden veya eş zamanlı aktiviteler ile iki dilin kullanımı sürekli hâle getirilir.
  • Yapılan aktiviteler bireysel, grup ve istasyon düzeninde gerçekleşir.
  • Her aktivite kavramsal olarak birbirinin devamı niteliğindedir.
  • Matematik ve hayat bilgisi konuları eş zamanlı şekilde İngilizce olarak da eşlenir.

İkinci Yabancı Dil

 

5 YAŞTAN İTİBAREN ALMANCA EĞİTİMİ

 

Vizyoner Koleji Anaokulunda 5 yaştan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimine başlanır. Haftada iki saat interaktif eğitimlere katılırlar.